Komparativní a mezinárodní pedagogika: analytické zhodnocení stavu v Československu