Pluralita žákovských hledisek jako nástroj účinného poznání