Výzkum ve srovnávací a mezinárodní pedagogice a jeho funkce v transformaci vzdělávání