K psychodidaktice školních předmětů (odkaz Jiránkovy psychodidaktické školy)