Formování osobnosti žáka ve světle reality naší současné školy