Vystoupení na mezinárodní konferenci k 400. výročí narození J. A. Komenského – COMENIUS ’92