Příloha na pomoc pedagogické praxi č. 2. Práva dítěte – škola – výchova