Kognitivní psychologie a teorie i praxe pedagogiky