Hodnocení učitele v české a slovenské krásné literatuře v období budování socialistické společnosti