Specifické problémy využití výpočetní techniky na SOŠ