Síla studentské solidarity (K XV. kongresu Mezinárodního svazu studentstva)