Škola a slovenský učiteľ v Uhorsku na konci 19. a začiatku 20. storočia