Význam integrace přírodních, technických a společenských věd