K otázce vlivu VŘSR na českou pedagogiku a české učitelstvo