K výzkumu validity učebnic přírodovědných předmětů