K niektorým aspektom utvárania mravného profilu žiakov SOU