Je možno exaktně stanovit vlastnosti základního učiva?