Podstata výchovy: teoreticko-metodologické aspekty vztahu výchovy a “okolností”