Spoločenská zodpovednosť – hlavná črta osobnosti a práce učiteľa