40 let výchovno-vzdelávacej sústavy v Československu a jej ďalšie perspektívy