Pedagogický výzkum a pedagogická praxe (Aspekt využitelnosti vědeckých informací)