Ladislav Novomeský, bojovník za demokratizáciu kultúry a vzdelávania