K problému společenské odpovědnosti učitelů a vychovatelů