Možnosti deskripce obsahů vzdělávání a zjišťování jejich pedagogické účinnosti (Ke koncepci a metodice výzkumu)