K podmínkám účinného pronikání pedagogické teorie do praxe