Výchovu a vzdělávání na úroveň potřeb vyspělé socialistické společnosti