K otázce formování vědeckého světového názoru adolescentů