Slovenské národné povstanie a jeho význam pre socialistickú školu a výchovu