Teoretické problémy integrácie všeobecnej a odbornej zložky vzdelávania na SOU