Svetonázorová regulácia ako základná podmienka optimalizácie výchovno-vzdelávacej práce v škole