Účast vědy na tvorbě vzdělávacích obsahů školy (Z diskuse na rozšířeném zasedání vědeckého kolegia pedagogiky a psychologie ČSAV)