K některým sociálněpsychologickým determinantám v rozvoji osobnosti žáka