K problematike subjektívnosti pri klasifikovaní žiakov