Sovietska pedagogika – inšpirácia pre teóriu a prax