Nepřímé výchovné působení ve sféře kulturněvýchovné činnosti