Za rozmach vzdělanosti a výchovy ve smyslu školské politiky KSČ