Činnostní model literární výchovy a obecně didaktické otázky