K problematice obsahu, organizačních forem a metod výchovně vzdělávací práce ve škole