Krátkodobý vplyv skúsenostného vyučovania v teréne na vedomosti žiakov o ekosystéme