O výchově k vědeckému světovému názoru ve světle XXII. sjezdu a nového programu KSSS