O metodologických problémech v rozvoji pedagogické teorie