K otázce striedavého vyučovania vo vzťahu k vekovým skupinám žiakov