Tělesná výchova v podmínkách spojení školy se životem