Několik poznámek k systematickému spojování počátečního vyučování s předškolní výchovou