K novému pojetí výtvarné výchovy na všeob. vzdělávací škole