K problému teoretických základů komunistické mravní výchovy