Výchova a vzdělávání dospělých ve Velké Británii: dělnické hnutí a university