Psychologické otázky vytváření aktivních vědomostí v mluvnickém vyučování