Problematika zapojení dětí s nervovými a duševními poruchami do učebně výchovné práce