HULME, CH., SNOWLING, M.J.: Vývinové poruchy jazykových a poznávacích schopností [Developmental Disorders of Language Learning and Cognition]